{"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6b2f0cf8_1920.png","height":60,"scroll":"//cdn.quv.kr/tdcynbvys/up/6426a6a6bbf31_1920.png"}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • {"google":["Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/tdcynbvys%2Fup%2F6451d76b748b2_1920.png","height":45}
 • HOME
 • 교육회관 소개
 • 프로그램안내
 • 예약문의접수
 • 시설안내
 • 나눔공간
 • 오시는길
 • 김재덕 신부의 말씀피정

  [ 1박 2일 ]

      

   

   

     피정 주제 : 공허함과 텅 비어있는 마음에서 벗어나기

                    (묵상할 말씀 : 창세기 1장 ~11장)

     피정 일정 : 2024년 2월 17일(토)~18일(주일)

     피정 지도 : 김재덕 신부

     회       비 :1인 90,000원 (2인 1실 사용)

     준  비  물 : 미사준비, 필기도구, 세면도구(타월 포함)

   

                        마감되었습니다.

                        2025년 1월 25~26에 만나요~!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  김재덕 신부의 말씀피정

  [ 1박 2일 ]

  피정 주제 : 공허함과 텅 비어있는

                           마음에서 벗어나기

                           ( 묵상 :창세 1장~11장 )

  피정 일정 :2024년 2.17.(토)~18.(주일)

  피정지도 : 김재덕 신부

  회비 :1인 90,000원 (2인 1실 사용)

  준비물 : 미사준비,필기도구,세면도구(타월)

   

  마감되었습니다.

    25. 1. 25~26 에 만나요!

   

   

   

   

   

   


  {"google":["Dancing Script"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Tmon Monsori","BMDOHYEON","ChosunilboMyeongjo","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Dancing Script","Playfair Display"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Myeongjo","Iropke Batang","Jua","Tmon Monsori","SeoulHangangLong","ChosunilboMyeongjo","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}